Signaler fra den mørke energien

DUNKELT: Det vi kan se i universet, utgjør mindre enn fem prosent. Resten er såkalt «mørk materie» (27 prosent) og «mørk energi» (68 prosent), men det sier seg selv at disse er vanskelig å observere. Men nå mener forskere at et eksperiment (XENON1T) dypt under de italienske fjellene har gitt signaler som kun kan forstås som utslag av den «mørke energien». Forskerne mener signalene stammer fra partikler produsert i solen. «Mørk energi» er ifølge teorien det som gjør at universet utvider seg, i følge Physical Review. BV

Viten