Glem symbolpolitikk og utopiske teknologier: Norge sitter allerede på et fantastisk karbonfangstsystem.

Naturens egen klimakur

GAMMELDAGS OG GRÅTT? Kresen skogbruk kan bli en langt viktigere kilde til karbonfangst i Norge enn såkalt grønn teknologi, skriver Bjørn Vassnes. FOTO: ANDERS BEER WILSE, DIGITALT MUSEUM

Skogen kan hjelpe med å løse klimaproblemet – om vi forvalter den riktig.

Hovedstadsmediene hadde på forhånd karakterisert dette valget som et «klimavalg», og det var nok derfor mange ble overrasket over at partiet som hadde frontet klimasaken mest, havnet under sperregrensen. Noen mener dette var et nederlag for klimasaken – at kortsiktig egoisme trumfet hensynet til våre barnebarns fremtid.

Meninger