Genialt: Verkeleg moro høgtlesing på sengekanten – ikkje minst for den vaksne.

Fullt show

LLUSTRASJONER: DAVID SUNDIN/STRAWBERRY

Idealet for høgtlesing av biletbøker er at ein for kvart oppslag les teksten og så stoppar opp og diskuterer illustrasjonen. Slik blir barnet aktivisert i lesinga. Men det geniale med svenske David Sundins «Boken som ikke ville bli lest», er at det er den vaksne som blir aktivisert.

Bokmagasinet