Jennie Bringakers verk har et bakteppe av svevende mytologi, som ikke får helt feste i utstillingsrommet.

Myter og gudinner

HODER, HENDER OG VULVA: Kroppen som motiv går igjen i Jennie Bringakers verk. FOTO: TOR SIMEN ULSTEIN, KUNSTDOK/NITJA

Udefinert og fabulerende.

Kultur