Nina Westers «Utvik Senior» er ei varm og rørande hyllest av samhaldet i fiskarsamfunnet.

Sorg, sinne og uvisse

MONOMAN: Far gir seg ikkje, og skal til departementet for å leggje fram bevis, medan dottera vil gå vidare i livet. FOTO: MARIUS FISKUM

Tett, politisk og tidvis rørande teater om ei hending som med ny kald krig fort kan få ein reprise.

Teater