Barnehagelærere er vanlige folk med krav på levelige arbeidsforhold.

Superhelter fins ikke

I kjølvannet av korona har folk med jobber innenfor omsorg, helse og utdanning i enda større grad enn tidligere blitt titulert som «superhelter» og «engler». Vi har klappet fra balkonger, vi har skrevet leserinnlegg med lovord om disse helt spesielle vesenene som står i førstelinja og uselvisk ofrer seg for andre.

Fokus