SV: Sterkt statlig eierskap er nødvendig for omstillingVil gi 20 milliarder til grønne investeringer

Ønsker grønn, statlig kjempe

SKYTER FRAM STATSKASSA: I tillegg til å opprette et statlig industriselskap, vil SVs Torgeir Knag Fylkesnes og SV at staten skal gå inn som hovedeier i nøkkelsektorer. © FOTO: HANNA KRISTIN HJARDAR Hanna Kristin Hjardar

KAPITAL: SV vil ha et statlig investeringsselskap som sammen med en grønn investeringsbank skal sørge for grønn omstilling av økonomien.

– Som historien har vist, så kommer man ikke utenom statlig eierskap om man vil få til industrielle endringer, sier SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes.

Politikk