Grønt skifte: Kolonisering på norsk

SPLITTENDE: En planlagt utvidelse av Elkems kvartsittbrudd i Austertana truer både reindrift og laksefiske, og skaper steile fronter lokalt. FOTO: ALF HELGE JENSEN, FINNMARKEN

Mens Oslo-folk krangler om hvorvidt vi kan snakke om etnisk diskriminering og hvite privilegier i Norge, blir samene frarøvet tradisjoner og næringsveier bit for bit.

Debatt