I kaleidoskopet

MAGISK: Gulvet på Black Box er dekket med tykke tepper av vatt, og det tar litt tid før man ser at det også ligger mennesker her.

Ingri Fiksdal og Fredrik Floens rom av myke assosiasjoner er overdådig, men aldri for mye.

Kultur