Ei lenke av assosiasjonar

KUNNSKAP: Det er viktig å vite korleis ein avlivar ein hest. FOTO: HANNA FAUSKE

Ein lågmælt presentasjon av korleis det er dei små forteljingane som byggjer opp om den store felles historia vår.

Kultur