Sjefen for FNs arbeidslivsorganisasjon om Foodora:

– En viktig streik

MED: Ilo-sjef Guy Ryder stilte villig opp på de streikendes bilder. Her med syklist Paul Olai-Olssen. Jo Straube

INTERESSE: Ilo-sjef Guy Ryder sier streiken i Foodora blir fulgt med stor interesse internasjonalt.

Fredag markerte FNs arbeidslivsorganisasjon, Ilo, sitt hundreårsjubileum i Oslo.

Innenriks