Virkelighetsproduksjon: Man leser ikke «Min kamp» for spenningens skyld, men for å oppdage hverdagen, mener Poul Behrendt.

Være der man er

AUTOFIKSJON: Poul Behrendt var i Oslo for å diskutere Knausgårds «Min kamp» allerede i 2012. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

I Skandinavia har særlig danske litteraturforskere aktivt fortolket tekster i grenselandet mellom selvbiografi og fiksjon. En av de fremste er Poul Behrendt, som etter Karl Ove Knausgårds «Min kamp» foreslo et nytt begrep, autonarrasjon, selvfortelling. «Fra skyggerne af det vi ved» er et bredt anlagt forsøk på å bringe virkelighetsdebatten videre.

Bokmagasinet