Samspillet mellom historikere og journalister har vært en naturlig del av norsk krigshistorie:

Når fortellingene krasjer

EMPIRISK: Historiker Synne Corell mener Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» er et viktig bidrag til en historieskriving om andre verdenskrig som ikke har tatt for seg empirien i tilstrekkelig grad. Morten Røyr / Klassekampen

Temperaturen i debatten om hjemmefronten og holocaust skyldes et krasj mellom to historiefelter i utakt, mener historiker Synne Corell.

73 år etter andre verdenskrig skaper fortellingene fra okkupasjonsårene 1940–1945 fortsatt temperatur. I debatten rundt Marte Michelets nye bok «Hva visste hjemmefronten?» har enkelte faghistorikere gått hardt ut mot forfatterens metodebruk, kildevern og spissede konklusjoner.