På’n igjen, gudforby

For 85 år siden ble Arnulf Øverland anklaget etter blasfemiparagrafen, anmeldt av svovelpredikant Ole Hallesby etter å ha holdt foredraget «Kristendommen – den tiende landeplage». Øverland ble frikjent i

Debatt