Fandenivoldsk: Fremmedgjøring og sårhet står side om side med aksjonistisk konfrontasjon i «Farvel alle hemmeligheter».

Seksu­al­po­litisk skitten­tøyvask

RÅTT OG SÅRT: På sitt beste er Helene Guåkers dikt effektivt konfronterende, men kampen kommer tidvis i veien for skriften. FOTO: NIKLAS LELLO

Noen bøker burde kanskje kommet ut med «trigger warnings» for de kroppsvæskesky. I så fall ville nok «Farvel alle hemmeligheter» av Helene Guåker stått på lista, med sin henvisning til piss, dritt, «blod og slim og slagg» fra første side. Kunstnere og forfattere har lenge beskjeftiget seg med å kartlegge og blottstille kroppens mer uappetittlige sider, prosessene som gjør oss til vesener i fysisk forfall.

Bokmagasinet