Filosofen Peter Struves tankar finn atterklang i dagens Russland.

Bestefar og soneson

STYTTE: Meredianstytta på Fuglenes ved Hammerfest.

Etter at engelskmennene i 1807 hadde bombardert Kjøpenhamn, slo Danmark-Noreg lag med Frankrike og Napoleon. For å sleppe undan fransk soldatutskriving i Holsten som tilliks med Noreg var i samfeste med Danmark, drog den unge tyskaren Friedrich Struve, fødd 1793, til det tysk-baltiske universitetet i Dorpat (estisk Tartu) som på den tid var i det russiske imperiet.

Kommentar