Gratis­prin­sippet

Under vårens debatt om åndsverkloven (ÅVL) ble det stilt spørsmål ved folkebibliotekenes gratisprinsipp, og bl.a. Kopinors John-Willy Rudolph valgte freidig å avgrense det til å gjelde «faktisk utlån». I Klassekampen 5. juli oppfordret han NBF til å foreta en «eksegese av prinsippet», noe vi gjerne gjør, i det vi bl.a. kan vise til håndfaste uttalelser fra både Stortinget og Justisdepartementet.

Innenriks