Lite originalt om ånd og menn

Musikalen Phantasma lider under en gammelmodig oppskrift på hvordan lage en musikal, og utnytter ikke de visuelle og dramatiske mulighetene.Musikalen Phantasma lider under en gammelmodig oppskrift på hvordan lage en musikal, og utnytter ikke de visuelle og dramatiske mulighetene.

Det Norske Teatret, Oslo

Innenriks