- Uklar ikkevolds­linje i Oslo AKP

- Deler av Oslo AKP har ikke tatt oppgjør med voldsromantikken, sier Boye Ullmann. Han har vært medlem av AKP i en årrekke, men har nå gått ut av partiet. Enkelte AKPeres holdning til opptøyene i Gøteborg var utløsende årsak.

Diskusjonene går høyt i AKP- og RV-miljøet i Oslo om holdningen til ikkevold i de planlagte demonstrasjonene i forbindelse med Verdensbankens møte i Oslo i juni. Et flertall på et nettverksmøte i forrige uke vedtok at alle som deltar forplikter seg til ikkevold i de tre dagene møtet varer. Flertallet i Nettverket Oslo 2002 ønsker klare forpliktelser til ikkevold, spesielt med bakgrunn i erfaringene fra demonstrasjonene i Praha og Gøteborg. Begge steder endte det med voldelige konfrontasjoner med politiet som fikk stor medieoppmerksomhet. Til tross for det klare ikkevoldsvedtaket er det flere politiske miljøer som ikke ønsker denne typen forpliktelser. Internasjonale Sosialister, som har nære bånd til det britiske partiet Socialist Worker's Party, er for eksempel kjent for å ikke vike unna konfrontasjoner med politiet. Også i miljøet rundt organisasjonen Antifascistisk Aksjon, AFA, er det tilsvarende holdninger.

Innenriks