Facebook
Twitter
Digg
Skriv ut

• Nye dokumenter lekket av den amerikanske avhopperen Edward Snowden til avisa The Guardian viser at Norge spiller en sentral rolle i National Security Agencys overvåking av data- og teletrafikk. Riktignok er vi ikke helt inne i den innerste kjerne av NSA-samarbeidet. For den tetteste etterretningsutvekslingen skjer mellom USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand – den såkalte fem øyne-gruppa. Gruppa utgjør kjernen i etterretningsalliansen Ukusa, som har samlet og delt signaletterretning siden krigen. Det er Ukusa-landene som drifter og vedlikeholder det verdensomspennende signaletterretningsnettverket Echelon. Men rett utenfor, i en gruppe som omtales som ni øyne-gruppa, deltar også Norge, Danmark, Frankrike og Nederland. Formaliseringen av samarbeidet skjedde for Norges del på 1950-tallet, ifølge NTB.

• At vi er blant USAs nærmeste allierte, er kanskje ikke så overraskende. Men etter den siste tidas avsløringer av omfanget av ulovlig overvåking, er det betimelig å spørre hva vårt bidrag til NSAs omfattende database har vært og er. NTB skriver at det i alle år har vært en uttalt politikk at man ikke skal gi fra seg rådata til USA. Betyr det at det bare er bearbeidet norsk etterretning vi deler med amerikanerne? Og hva slags data er egentlig dette: Omfatter det norske borgere? Borgere i våre naboland? Statsledere hjemme og ute?

• Edward Snowden lanserte søndag det han kaller et manifest for sannhet i den tyske avisa Der Spiegel. Her skriver han at vi har en moralsk forpliktelse til å sørge for at lover og verdier begrenser overvåkingsprogrammer og ivaretar menneskerettighetene. Han tar også et oppgjør med amerikanske og britiske myndigheters forsøk på å ramme journalister og medier som trykker lekkasjer de ikke ønsker. Han viser da til behandlingen av den amerikanske journalisten Glenn Greenwald og den britiske avisa The Guardian og kriminaliseringen av å trykke dokumenter som er sanne. «Å si sannheten er ikke kriminelt», avslutter Snowden. Og det kan vi stemme i med, både som journalister og borgere.


Lørdag 7. juni 2014
• Høyres leder av Stortingets kulturkomité, Svein Harberg, sier til Klassekampen i dag at Dagsavisen «uthuler intensjonen» i pressestøtteordningen når avisa gjenoppliver gamle arbeideraviser i Drammen, Moss og Trondheim. Det har vi...
Fredag 6. juni 2014
• En av norsk arbeiderbevegelses mest betydelige skikkelser er gått bort. Reiulf Steens største politiske bragd var at han på 1970-tallet etter EU-nederlaget i 1972 klarte å opprettholde forbindelseslinjene til yngre...
Torsdag 5. juni 2014
• Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen sa i Stortingets spørretime i går at regjeringen bør vurdere å opprettholde nullmomsen for redaksjonelle nyhetsprodukter og videreføre den for digitale...
Onsdag 4. juni 2014
• Det er en viss tautrekking i EU om hvem som skal bli ny president for EU-kommisjonen. De konservative, som er største gruppe i det nye EU-parlamentet, har samlet seg bak kandidaturet til Luxembourgs tidligere...
Tirsdag 3. juni 2014
• Arbeidarpartiet har fått gjennomgå i striden om elektrifisering av felta på Utsira-høgda. I førre veke skulda KrF og SV partiet for å ha skifta syn, mens politiske kommentatorar harmdirrande skrive om Aps «snuoperasjon».
Mandag 2. juni 2014
• Kommunalminister Jan Tore Sanner har lagt enorm prestisje i å få til ei omfattande kommunesamanslåing i Norge. Hans eigne ekspertar foreslår at vi skal gå frå 428 til 100 kommunar, og at kvar kommune bør ha mellom 15.000...
Lørdag 31. mai 2014
• Murens fall skulle også komme til å endre EUs kurs. Traktatendringene etter 1989 hadde som konsekvent mål å styrke markedskreftene og konkurransen på kapital- og arbeidsmarkedet og styrke EU-institusjonenes dominans på...
Fredag 30. mai 2014
• Kristelig Folkeparti har mange bondevelgere, særlig på Vestlandet. Kanskje var det bidragende da partiet i forkant av siste stortingsvalg garanterte at det ikke blir omfattende kutt i norsk landbruk dersom KrF fikk makt.
Onsdag 28. mai 2014
• «Dette endte opp som en forsvarskamp fordi vi møtte en motpart som ville oppheve hele den sentrale arbeidstidsavtalen.» Slik beskriver Utdanningsforbundet meklingsresultatet med kommunenes organisasjon KS på sine...
Tirsdag 27. mai 2014
• «Stem UKIP for å lage eit politisk jordskjelv», oppfordra leiaren for dei britiske høgrepopulistane, Nigel Farage, før valet til Europaparlamentet. Og valet vart eit politisk jordskjelv: EU-kritiske parti har gått kraftig...
SOSEScript: TimeForTv.php5 failed executing with the following error: Error on line 26 position 1: curl_exec() has been disabled for security reasons