Facebook
Twitter
Digg
Skriv ut
Dagens leder

* Seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt, Astri Suhrke, kom nylig med boka «Eksperimenter i Afghanistan. Det internasjonale engasjementet etter Taliban-regimets fall». Suhrke dokumenterer hvordan bistandsmilliardene til Afghanistan har skapt en stat hvor politikerne er mer opptatt av å si de rette tingene til giverne enn å høre på sitt eget folk. «Den afghanske staten er enormt avhengig av ekstern bistand, i en grad som er nesten unik i internasjonal sammenheng», sier Astrid Suhrke til Bistandsaktuelt. 90 prosent av landets utgifter dekkes av bistand.


* Suhrke, som har besøkt Afghanistan jevnlig siden 1980-tallet, forteller at det internasjonale bistandsmiljøet i den første perioden etter Talibans fall var preget av et slags naivt overmot. Man trodde at med nok penger så kunne man nærmest bygge en stat fra bunnen av. Suhrke viser hvordan den voldsomme avhengigheten av penger fra utlandet har en rekke uheldige konsekvenser. Staten er svært sårbar og det er vanskelig å skape en selvstendig og bærekraftig økonomisk utvikling. Det avgjørende er imidlertid at en regjering som er så avhengig av utenlandsk hjelp i første rekke vil orientere seg mot givere og utenlandske støttespillere framfor sitt eget folk. Det skyldes at eksterne aktører er langt viktigere for statens og regjeringens videre eksistens enn det interne aktører er. «En slik stat har få insentiver til å utvikle demokratiske institusjoner og av å utvikle gode forhold til interne støttespillere», sier Suhrke.


* Afghanistan er et ekstremt tilfelle, men tenkningen som ligger bar er ikke unik. Klientifiseringen av Afghanistan er et resultat av en større ideologi, der Vesten - både makthavere og viktige deler av opinionen - oppfatter seg selv som en uunnværlig livredder for folk i andre land. Tradisjonelt har løsningen vært bistand, men i de seinere år i større og større grad militære felttog. Bistand og militær krig kan synes som to svært forskjellige løsninger, men det er en ideologisk sammenheng mellom de to, og det er troen på at våre løsninger er best og at Vesten har en slags gudegitt rett til å intervenere i andre land.


Lørdag 23. august 2014
• I et innlegg i Nationen i går slår Per Niederbach i Innovasjon Norge fast at støtte til utvikling av bedrifter i distriktene gir økt vekst, verdiskaping og økt sysselsetting. Rundt åtte tusen bedrifter eller etablerere...
Fredag 22. august 2014
• Den islamske statens (IS) framferd og metoder er sjokkerende brutale, selv i en verden der vi har sett det meste av terror og forbrytelser. Rase- og religionskrigenes era er åpenbart ikke over. Der de fleste bevegelser,...
Torsdag 21. august 2014
• Det blir ikke slutt på lærerstreiken før kommunenes organisasjon KS går tilbake på viktige punkter i sine krav til lærerorganisasjonene. Det er nå først og fremst opp til KS å gjenopprette tilliten til at den er en...
Onsdag 20. august 2014
• Denne uka kom den gledelige nyheten om at Dagsavisens eierselskap Mentor Medier kjøper Rogalands Avis (RA) i Stavanger. Hvis kjøpet blir godtatt, er planen at RA igjen skal komme ut seks dager i uka, mot tre i dag, etter...
Tirsdag 19. august 2014
SNEVERT: Under konflikten i Ukraina har meningsspekteret blitt redusert til størrelsen av en snikskytters geværsikte, skriver Gabor Steingart.
Tirsdag 19. august 2014
• Debatten om formuesskatten som har gått i Dagens Næringsliv de siste ukene har vært en kostelig forestilling. Et nærmest samlet fagmiljø ved Norges Handelshøyskole har på faglig grunnlag påvist at argumentene mot skatten...
Mandag 18. august 2014
ENFOLD: Medienes stadig mer ensrettede informasjonsstrøm gjør oss til sløve, mette og ukritiske konsumenter.
Mandag 18. august 2014
• Det har etter hvert gått opp for de fleste at de vestlige militære angrepene på Irak og Libya var fullstendig forfeilet, ikke minst når vi nå ser resultatene. Libya har vært lammet av sekterisk vold og rivaliserende bandekriger i...
Lørdag 16. august 2014
• I Norge opplever vi en renessanse for lokale og norske mat- og kulturtradisjoner. Folk er opptatt av norske råvarer og norsk mat og interessen for norsk byggeskikk og håndverk er for oppadgående. Det samme gjelder norske...
Fredag 15. august 2014
• Konflikten om Ukraina har også blitt et oppmarsjområde for en propagandakrig mellom Vesten og Russland, der etterrettelig informasjon er mangelvare. Informasjon tolkes og omtolkes slik at den passer med de stridenes...
­

TV-guiden er levert av TimeFor.TV

TV-guide

­
­